ค่าใช้จ่าย ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง

สิ่งที่รวมกับค่าใช้จ่าย

 1. การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น และวางแผนการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยทีมพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และนักกายภาพบำบัด

 2. การดูแลรักษาและการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

 3. อาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง1มื้อ สำหรับคนไข้ปกติ (กรณีที่ผู้ป่วยรับอาหารทางสายยางจะได้รับอาหารเหลว 4-5 มื้อ/วัน)

 4. การบริการทำความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย

 5. ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ

 6. ห้องน้ำพร้อมน้ำอุ่น – น้ำเย็น

 7. การทำความสะอาดห้องพักวันละ 2 ครั้ง

ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง

สิ่งที่ไม่รวมกับค่าใช้จ่าย

 1. ค่ายา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่น ค่า Lab , EKG , ออกซิเจน

 2. การดูแลพิเศษ เช่น พยาบาลเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล

 3. ค่าพาหนะรับส่งในกรณีที่ใช้ส่วนตัวโดยกะทันหัน เช่น รถพยาบาล

 4. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ , แป้ง , แปรงสีฟัน ฯลฯ

ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง , ดูแลผู้สูงอายุ สะพานสูง , ดูแลผู้ป่วย สะพานสูง , บ้านพักคนชรา สะพานสูง , โฮมแคร์ สะพานสูง

© 2016-2022 elderlysweeps.com All Rights Reserved. ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง