ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง

ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรือนเย็นใจเนอร์สซิ่งโฮม (เขตสะพานสูง)

ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง

บริการ รับดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยเรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาต แผลกดทับ ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ใส่สายสวนปัสสาวะ

ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง
ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง

ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง , ดูแลผู้สูงอายุ สะพานสูง , ดูแลผู้ป่วย สะพานสูง , บ้านพักคนชรา สะพานสูง , โฮมแคร์ สะพานสูง

© 2016-2022 elderlysweeps.com All Rights Reserved. ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สะพานสูง